Kursinnehåll - Yrkesutbildning, 4 terminer

Undervisningen hålls i Stockholm, 4 dagar varje månad.
Du läser och tränar praktiskt hemma mellan varje kurstillfälle.

• Anatomi och Fysiologi
• Introduktion i Muskeltestning och Kinesiologi
• Fysiologisk Kinesiologi
• Neurologisk Kinesiologi
• Manuell muskeltestning
• Manuell kroppsinriktad kinesiologi
• Neuroenergetic Psychology NEP1
• Neuroenergetic Psychology NEP2
• Energipsykologi, Psykologisk Akupraktik®
• Mental kinesiologi 1 (mentala kinesiologiska tester)
• Mental kinesiologi 2 och psykokinesiologi
• Fingertestning och Autotestning (självtestning)
• Kraniell Kinesiologi
• Kraniell terapi 1 (osteopatisk kraniosakral terapi)
• Emotionell Akupressur och akupunktur
• Hypnos och hypnotiska språkmönster
• Reflexer för autonoma nervsystemet (Davies reflexes)
• Stresskinesiologi (stress och utbrändhet)
• Emotionell fysiopraktik (emotionell hållningsanalys, kroppsterapi)
• Energipsykologi 2 (PAP, limbiska systemet)
• Energipsykologi 3 (EFT, mental EP)
• Mental kinesiologi 3 (relationer)
• Näringskinesiologi 2 (medicinsk mat, neurotransmittorer)
• Näringskinesiologi 3 (blom- och örtessenser, mineralsalter)
• Integrering av Kinesiologi och Psykopraktor
• Examen till licensierad Psykopraktor®

Se vidare schemat för 2016: Psykopraktor Schema 2016-2017


Yrkesutbildning i energipsykologi och kroppslig psykoterapi till Psykopraktor ®


Psykopraktor® Skolan i Stockholm arrangerar den första utbildningen till Psykopraktor® i Norden. Vi startar i januari 2015 en 2-årig yrkesutbildning på deltid (22 intensivkurser) till Psykopraktor®.

Licensierad Psykopraktor®® (licensed Psychopractor®) är en ny varumärkesskyddad yrkestitel som endast kan fås via Psykopraktor® Skolan. Utbildningen bedrivs i Stockholm, 22 intensivseminarier under 2 år. Begränsade hemstudier med både teori och praktik görs på hemorten mellan varje kurstillfälle.
Du behöver inga förkunskaper innan för att börja din utbildning till Psykopraktor. Allt ingår i vår yrkesutbildning.Your body is your unconscious mind

Huvudämnen: Psykopraktik™, NeuroEnergetisk Psykologi, Energipsykologi PAP och Kinesiologi.
Utbildningens tema: Your body is your unconscious mind.

Vad är utbildningen till Psykopraktor?

Vår terapeututbildning till licensierad Psykopraktor® är en unik yrkesutbildning som i Sverige endast kan fås via Psykopraktor® Skolan.
- Yrkesutbildning för nybörjare (2 år deltid, 22 delkurser).
- Sveriges och Nordens mest omfattande yrkesutbildning i energipsykologi (Energy Psychology).
- Utbildning i Neuroenergetisk Psykologi (NEP).
- Stresskinesiologi och kraniosakral terapi
- Mental kinesiologi.
- Energipsykologiska självhjälpsprogram.
- Psykopraktik för kroppsinriktad behandling av stress, oro, ångest.
- Traumabehandling och fobibehandling.
- Emotionell akupressur och energibehandlingar.
- Psykokinesiologi för målinriktning och ökad prestation inom sport, idrott, arbetsliv.


En licensierad Psykopraktor® arbetar med:
- Oro, ångest, nedstämdhet, muskelspänningar, nervositet, stress, lättare depressioner, emotionella trauma, sömnbesvär, psykosomatiska spänningar och smärtor i kroppen.
- Fobier, rädslor, tvång, beroenden, utbrändhet, utmattningssyndrom, relationsproblem, kroppsliga besvär med mental och emotionell grund.

En Psykopraktor arbetar för att klienten ska kunna lösa upp knutar av fysisk stress i dåtid, släppa psykiskt tunga känslor i nutid och lyfta bort mentala hinder för att välja en ny väg i framtiden.
Vår uppfattning är att alla våra känslor bor någonstans i kroppen. Temat för utbildningen är: "Your body is your unconscious mind".

Utbildningen till Psykopraktor® är en kroppsinriktad terapeututbildning för att arbeta med emotionell och känslomässig stress och skapa nya mål för framtiden.
Grunden för behandlingsmetoderna kommer från den mentala psykologiska kinesiologin.

Yrkesutbildningen till Psykopraktor® är integrerad med de övriga Praktor®-utbildningarna till Fysiopraktor® och Akupraktor®, där kinesiologi, neuromuskulära tester och muskeltestning är grunden för alla metoderna.
Under det första året ingår samma grundläggande kinesiologiska delkurser i utbildningen till Psykopraktor® (www. Psykopraktor.se), som ingår i utbildningarna till Fysiopraktor® (www. Fysiopraktor.se) och Akupraktor® (www. Akupraktor.se).

Yrkestiteln licensierad Psykopraktor ® (licensed Psychopractor®) erhålls när du gått alla delkurser inom Manual Kinesiology, Psykopraktik, Mental kinesiologi, Energipsykologi, Neuroenergetic psychology och Stresskinesiologi och avslutat utbild- ningen med examen till Psykopraktor®.
Som utbildad Psykopraktor blir du även diplomerad Kinesiolog, Stresskinesiolog och Energiterapeut.
En Psykopraktor arbetar inte med:
- Psykiatriska sjukdommar, psykologiska tillstånd som kräver vård, klassisk psykoanalys eller psykoterapi som ska utföras av legitimerad vårdpersonal.


I sitt behandlingsarbete använder sig en Psykopraktor av följande redskap:
- Guidande och coachande samtal, kognitiva frågeställningar.
- Neuroenergetisk psykologi och kroppsterapi, neuromotoriska tester, kraniosacral terapi, reflexologi, terapeutiska massage-tekniker.
- Akupressur och meridianbehandling, vasomotorisk behandling, avslappningsövningar.
- Kroppsterapeutiska tekniker som syftar till att påverka det sympatiska och parasympatiska nervsystemet och enteriska ganglion/plexus.Richard Duree och Shanti Duree (Oregon, USA), lärare på Psykopraktor® Skolan i Neuroenergetic Psychology NEP


Försäkring
Under hela din Psykopraktor-utbildning kommer du att kunna bli försäkrad via Nordeuropa Försäkring AB. Försäkringen täcker alla de moment som ingår i utbildningen. Avgiften betalas efter kursstarten direkt till försäkringsbolaget.
Efter avslutad utbildning fortsätter din försäkring för dig som yrkesverksam terapeut.
Du som redan har försäkring som Kinesiolog, Akupraktor eller Fysiopraktor behöver inte teckna en separat försäkring, utan alla Psykopraktor-metoder kommer att skrivas in i den försäkringen.


Utbilda dig till Psykopraktor® - Neuroenergetisk psykologi, Stresskinesiologi och Energipsykologi
Psykopraktor ® Skolan

- Vill du arbeta med kroppsinriktad psykologisk behandling av stress, oro, ångest?
Neuroenergetisk psykologi, Kroppslig psykoterapi, Energipsykologi, mental kinesiologi och stresskinesiologi.
Utbilda dig till Psykopraktor® på Psykopraktor Skolan i Stockholm.
Deltid yrkesutbildning, en 4-dagarskurs en gång varje månad, i 4 terminer.
Psykopraktor Schema 2016-2017
Sveriges främsta utbildning inom manuell muskeltestning, neuromuskulära tester, friskvårdsmedicin och kinesiologi
Psykopraktor® Skolan och Svenska Kinesiologi Skolan

www.Psykopraktor.se / www.Psychopractor.com / www.Kinesiologi.se

Psychopractor Academy
www.psychopractor.com

Svenska Kinesiologi Skolan
Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Telefon: 08-339669


Psykopraktor logotype, ett registrerat varumärke

Design och webbproduktion, copyright © Mac Pompeius Wolontis, 2014
Orden Psykopraktor ® och Psychopractor ® är registrerade varumärken.
Psykopraktor Skolan är en del av Svenska Kinesiologi Skolan (grundad 1987).