10. Näringskinesiologi, Energipsykologi

Kursens namn: 10. Näringskinesiologi, Energipsykologi
Datum: 16-19 November 2017
Tider: Torsdag - Lördag (9.00-18.00), Söndag (9.00-17.00)
Dagar: 4
Delkurs i yrkesutbildning: Kinesiolog, Psykopraktor
Pris: 4400 kronor i kursavgift (inkl. moms), kurslitteratur tillkommer.

Denna yrkeskurs är delkurs nr 10 i 2017 års yrkesutbildning till Kinesiolog, Psykopraktor® och Fysiopraktor®.

Kursinnehåll:
- Nutritionskinesiologi (neurotransmittorer, mineralsalter, ileocecal klaff)
- Hypersensitivitet (intolerans/överkänslighet)
- Mental och Psykologisk kinesiologi

Schema: Kinesiolog 2017Utbilda dig till

Fysiopraktor®
Kinesiolog
Psykopraktor®
Akupraktor®

Psykopraktor® Skolan och Svenska Kinesiologi Skolan

www.Psykopraktor.se / www.Psychopractor.com / www.Kinesiologi.se

Psychopractor Academy
www.psychopractor.com

Svenska Kinesiologi Skolan
Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Telefon: 08-339669


Psykopraktor logotype, ett registrerat varumärke

Design och webbproduktion, copyright © Mac Pompeius Wolontis, 2014
Orden Psykopraktor ® och Psychopractor ® är registrerade varumärken.
Psykopraktor Skolan är en del av Svenska Kinesiologi Skolan (grundad 1987).